Boekschap
Boeken met een eigen stem en een eigen gezicht
Ben je geïnteresseerd in een van onze boeken? Stuur een mail naar m.hummelen@boekschap.nl

Portfolio

“Ik zie daar mogelijkheden”

Een kroniek van familie en bedrijf Brokking

Het familiebedrijf Brokking bestond in 2015 115 jaar. Begonnen als molenaars, lang een grote speler in de mengvoederindustrie en nu een bloeiende holding die zich bezighoudt met veredeling van grondstoffen en verwerking van reststromen ten behoeve van de veevoederindustrie. De vierde generatie Brokking staat inmiddels aan het hoofd, de vijfde generatie is sterk betrokken. Men vroeg ons de geschiedenis van familie en bedrijf uit te diepen en vast te leggen. Naast een beschrijving van 115 jaar historie bevat het boek interviews met de oudere generatie en met een aantal (oud-)werknemers.

Lees meer

Bevlogen en belast

Over het wel en wee van opgroeien met idealen

De ouders van Candia Boeke hadden geld afgezworen en streefden naar bezitloosheid; daarom breide Candia haar eigen badpak. Dick Woudenberg herinnert zich hoe overdag de lamp aan moest omdat NSB-posters het licht in de kamer wegnamen. Reinout van Asbeck wisselde dagelijks van outfit, omdat hij noch op de vrije school, noch op de hockeyclub uit de toon wilde vallen.

Lees meer

Marcel Reijerman

Overal wel wat in zien / Seeing something in everything

“Als kunstenaar wilde ik laten zien hoe grillig het begrip ‘maken’ is,” zegt Marcel Reijerman in zijn boek Overal wel wat in zien. De 28 tekeningen die hij hierin presenteert, cirkelen allemaal rond het geheimzinnige proces van het maken van kunst. Personages als de Houthakker of de Vormenleraar leiden ons rond in het hoofd van de kunstenaar. In kleurige, poëtische tekeningen met potlood en pastel tracht Reijerman iets van het ongrijpbare scheppingsproces vast te leggen.

Lees meer

70 jaar IHC Merwede / 70 Years of IHC Merwede

In dit unieke en prachtige boek van ruim 300 pagina’s, geschreven door maritiem historica Joke Korteweg, wordt de geschiedenis van IHC Merwede in een aantal fasen beschreven. Een oer-Hollandse onderneming die ook in diverse moeilijke omstandigheden door middel van commerciële en technische innovaties in staat is gebleken te overleven. Het boek geeft tevens een uitstekend beeld van de nationale en internationale impact die IHC Merwede heeft gehad op zowel politiek, economisch als sociaal gebied.

Lees meer

50 jaar VDL Steelweld / 50 Years of VDL Steelweld (NL,EN)

Een geschiedenis van vooruitdenken / A history of looking ahead

VDL Steelweld wilde het 50-jarig jubileum vieren met een boek dat een duidelijke lijn trekt van het verleden naar de toekomst. Dit rijk geïllustreerde boek biedt een inkijkje in de wereld van de productieautomatisering bij autofabricage. Internationaal, hoogtechnologisch – en nog steeds echt mensenwerk. Met een historisch overzicht en portretten in woord en beeld van een groot aantal medewerkers.   VDL Steelweld wanted to celebrate its 50th anniversary with a book that draws a clear line from the past to the future. This richly illustrated book offers an insight into the world of production automation in car manufacturing. International, high-tech – and still real people work. With a historical overview and portraits in word and image of a large number of employees.

Lees meer

Arnhem in beweging

Architectuur en stedenbouw vanaf 1980

Als stad in voortdurende tweespraak met de Rijn en begrensd door de Veluwe heeft Arnhem een unieke bouwgeschiedenis. Van ‘Haagje van het Oosten’ en brandhaard in de Tweede Wereldoorlog naar naoorlogse tweelingstad aan de rivier. Over de meer recente stedenbouw- en architectuurgeschiedenis van Arnhem – denk aan Rijnboog, Arnhem Centraal, Vogelaarwijken, Modekwartier, de worsteling met de erfenis van de wederopbouw en de uitbreiding van Arnhem-Zuid – is nu een rijk geïllustreerd boek verschenen, geschreven door stedenbouwkundige Wim Lavooij.

Lees meer

Tomado

Van der Togt’s Massa-artikelen Dordrecht 1923-1982

Zoals hedendaagse Nederlandse huishoudens vrijwel allemaal wel ‘iets van IKEA’ bezitten, zo gold dat een halve eeuw geleden voor Tomado. Het bedrijf heeft Nederland in de jaren vijftig en zestig gevuld met afdruiprekjes, gardes, theelichtjes, snelkookpannen, koffiemolens en niet te vergeten het onvolprezen Tomado-boekenrekje.

Lees meer

‘Hou je dapper’

Leven in en rond Fort Asperen tijdens de mobilisatie 1939-1940

In ‘Hou je dapper’ vertelt auteur Leendert van der Valk het verhaal van gewone mensen in een ongewone periode: de aanloop tot oorlog en bezetting in Nederland. Een van de hoofdpersonen van het boek is reservist Arend Bouwer, een boer uit Steenwijkerwold. Hij behoorde tot de tientallen soldaten die tijdens de mobilisatie gelegerd waren in Fort Asperen. Het was hun taak om de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te bereiden op de verdediging tegen een mogelijke aanval van de Duitsers. Een voorbereiding waar velen de zin niet zo van inzagen. Een oorlog? Dat konden ze nauwelijks geloven…

Lees meer

Pure London Water (EN)

Tijdens de Olympische Spelen in 2012 in Londen faciliteerde MTD pure water de volledige watervoorziening: 13.000 toiletten, 700 cateraars op 32 competition venues en 36 non-competition venues verdeeld over heel Groot Brittannië. Een enorme technische en logistieke prestatie, waar zes maanden intensieve voorbereiding aan voorafgingen. Technici en managers van zes nationaliteiten werken als een hecht team samen om deze klus te klaren. Dit boek laat de gebeurtenissen van die tijd zien door hun ogen.   During the 2012 London Olympics, MTD pure water facilitated the entire water supply: 13,000 toilets, 700 caterers at 32 competition venues and 36 non-competition venues throughout Great Britain. An enormous technical and logistical achievement, which was preceded by six months of intensive preparation. Technicians and managers of six nationalities work together as a close-knit team to get this job done. This book shows the events of that time through their eyes.

Lees meer

Het kloppend hart

Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij 1889-1978

In het hart van Arnhem bevond zich bijna 90 jaar lang een bloeiende scheepswerf en machinefabriek: de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM). De ASM was decennialang een van de grootste werkgevers van de stad, en bepaalde met haar loodsen en kranen het gezicht van de zuidelijke Rijnoever. Het klinken van de schepen was tot diep in de stad te horen.

Lees meer

Standpunt

Beeldende kunst- en vormgevingsbeleid provincie Gelderland 2000-2011

Uitgeverij Boekschap ontwikkelde in samenwerking met de provincie Gelderland het concept voor het boek. Naast een inhoudelijk, beschrijvend deel moest er ruimte zijn voor kritische beschouwing. En het beleid moest een ‘gezicht’ krijgen: dat van de individuele betrokkenen en hun persoonlijke gedrevenheid.

Lees meer

Het Beltmancomplex

Een tweede jeugd

Op het DRU Industriepark in Ulft werd de voormalige emailleerfabriek – het zogenoemde Beltmancomplex – na een grondige renovatie en verbouwing door de nieuwe bewoners in gebruik genomen. Het Beltmancomplex dankt zijn naam aan de architecten (vader en zoon) Beltman, die ook tekenden voor andere fabrieken op het voormalig DRU-terrein.

Lees meer