Aanbieding!

Arnhem in beweging

18,50

Architectuur en stedenbouw vanaf 1980

Nieuw overzichtswerk houdt recente stedenbouw- en architectuurgeschiedenis van Arnhem tegen het licht.

Als stad in voortdurende tweespraak met de Rijn en begrensd door de Veluwe heeft Arnhem een unieke bouwgeschiedenis. Van ‘Haagje van het Oosten’ en brandhaard in de Tweede Wereldoorlog naar naoorlogse tweelingstad aan de rivier. Over de meer recente stedenbouw- en architectuurgeschiedenis van Arnhem – denk aan Rijnboog, Arnhem Centraal, Vogelaarwijken, Modekwartier, de worsteling met de erfenis van de wederopbouw en de uitbreiding van Arnhem-Zuid – is nu een rijk geïllustreerd boek verschenen, geschreven door stedenbouwkundige Wim Lavooij.

Categorie:

Beschrijving

Nieuw overzichtswerk houdt recente stedenbouw- en architectuurgeschiedenis van Arnhem tegen het licht.

Als stad in voortdurende tweespraak met de Rijn en begrensd door de Veluwe heeft Arnhem een unieke bouwgeschiedenis. Van ‘Haagje van het Oosten’ en brandhaard in de Tweede Wereldoorlog naar naoorlogse tweelingstad aan de rivier. Over de meer recente stedenbouw- en architectuurgeschiedenis van Arnhem – denk aan Rijnboog, Arnhem Centraal, Vogelaarwijken, Modekwartier, de worsteling met de erfenis van de wederopbouw en de uitbreiding van Arnhem-Zuid – is nu een rijk geïllustreerd boek verschenen, geschreven door stedenbouwkundige Wim Lavooij.

Het beeld van het huidige Arnhem wordt sterk bepaald vanaf 1980, de jaren van de snelle opeenvolging van planologische visies en de talloze plannen en projecten die daarvan het resultaat waren. Lavooij maakt dit in het boek duidelijk aan de hand van acht overkoepelende thema’s, zoals ‘De Arnhemse binnenstad’, ‘De grote woningbouwplannen’ of ‘Duurzaam bouwen’. Hij beschrijft daarmee het veranderende aanzien van Arnhem gedurende de laatste dertig jaar en plaatst de ontwikkelingen nadrukkelijk in de context van de geschiedenis.

Van Rijkerswoerd tot Rozet
Het boek biedt een fascinerende inkijk in de stedenbouwkundige, politieke en ambtelijke overwegingen en visies, (inter)nationale ontwikkelingen en plaatselijke omstandigheden die het bouwen in Arnhem hebben bepaald – en soms nog steeds bepalen. In het tweede deel van het boek belicht Lavooij een groot aantal tastbare resultaten aan de hand van maar liefst 107 architectuur- en stedenbouwprojecten. De beschrijvingen en foto’s leveren samen een breed en gevarieerd beeld op van de bouwkundige vruchten van de periode vanaf 1980, van woningbouw in Rijkerswoerd tot kenniscluster Rozet, van het T-huis in park Presikhaaf tot het nieuwe Arnhem Centraal.

Over de auteur
Wim Lavooij is stedenbouwkundige. Tijdens zijn lange carrière heeft hij een diepgaande kennis opgebouwd over de (bouw)geschiedenis van Arnhem. Hij heeft er bovendien gedurende een groot aantal jaren zelf zijn steentje aan bijgedragen. Wim Lavooij schreef eerder Gebouwd in Arnhem en Twee eeuwen bouwen aan Arnhem.

Extra informatie

Titel

Arnhem in beweging

Subtitel

Architectuur en stedenbouw vanaf 1980

Auteur

Wim Lavooij

Redactie

Marlies Hummelen

Uitgave

Uitgeverij Boekschap

Verschijningsdatum

September 2014

ISBN nummer

978-94-903571-1-5