Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij

21,50

Het kloppend hart

In het hart van Arnhem bevond zich bijna 90 jaar lang een bloeiende scheepswerf en machinefabriek: de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM). De ASM was decennialang een van de grootste werkgevers van de stad, en bepaalde met haar loodsen en kranen het gezicht van de zuidelijke Rijnoever. Het klinken van de schepen was tot diep in de stad te horen.

Beschrijving

Na de sluiting en ontmanteling van de werf resteerden alleen nog wat fundamenten in een verder braakliggend terrein. De ASM zelf raakte in de vergetelheid. Dit boek wil het ‘gat’ in het collectief geheugen dichten en de fascinerende geschiedenis van een scheepsbouwfamilie, hun bedrijf en de werknemers doen herleven.
Het verhaal van de ASM loopt van de industrialisatie in de negentiende eeuw via twee wereldoorlogen tot aan de teloorgang van de scheepsbouw in de jaren zeventig. Van stoommachines via rivierslepers en baggermolens tot aan grote zeeschepen. Van krullenjongen tot directeur.

Het boek telt 284 pagina’s met meer dan 400 foto’s, vele nog nooit gepubliceerd! Bijzondere interviews met oud-werknemers en veel informatie over de geschiedenis, het werfterrein ('Stadsblokken'), het werken op de werf en de vele schepen die er gebouwd zijn.

Extra informatie

Titel

Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij

Subtitel

Het kloppend hart

Auteurs

Piet van Cruyningen, Marlies Hummelen en Joke Korteweg

Redactie

Marlies Hummelen

Uitgave

Uitgeverij Boekschap

ISBN/AEN

978-94-90357-03-0