Aanbieding!

Nederlandse Scheepsbouw

22,50

Dynamiek in dertig gesprekken

De Nederlandse scheepsbouw maakt heden ten dage deel uit van een krachtige maritieme sector, die zowel landelijk als wereldwijd een belangrijke rol speelt. Toch wordt in de herinnering van velen de naoorlogse scheepsbouw gedomineerd door begrippen als concurrentiestrijd, stakingen, bedrijfssluitingen, de RSV-enquête en overheidssubsidies. Je vraagt je af: hoe kon de Nederlandse scheepsbouw overleven?

Die vraag lag ten grondslag aan de interviews in dit boek. Maritiem historica Joke Korteweg voerde dertig gesprekken met leidende personen uit de sector: scheepsbouwers, academici, ambtenaren en politici. Allen mensen die invloed hebben gehad – en soms nog steeds hebben – op de ontwikkelingen in de scheepsbouw in de afgelopen halve eeuw. Dertig fascinerende verhalen van mensen die ‘erbij waren’ en vanuit hun eigen perspectief vertellen hoe het er in die veelbewogen decennia aan toe ging, en waarom. Verhalen die vragen oproepen en uitdagen tot nader onderzoek.

Gebonden, 220 pagina’s, 123 illustraties

Beschrijving

Een aanzet tot meer
Hoewel er kasten zijn volgeschreven over individuele Nederlandse scheepsbouwbedrijven, is er niet één professionele studie te vinden die de sector als geheel onder de loep neemt. Welke keuzes maakte men, en hoe hebben die het aanzien van de huidige scheepsbouw bepaald? Het onderzoeken daarvan dient niet alleen de geschiedschrijving; deze kennis is ook van belang voor toekomstige generaties scheepsbouwers. Het Van der Weele-Schipper Fonds heeft nu het initiatief genomen tot een integrale geschiedschrijving op academisch niveau van de moderne Nederlandse scheepsbouw.
Dit boek vormt een eerste aanzet tot het in kaart brengen daarvan.

Extra informatie

Titel

Nederlandse Scheepsbouw

Subtitel

Dynamiek in dertig gesprekken

Auteur

J. Korteweg

Redactie

Marlies Hummelen

Uitgave

Van der Weele-Schipper Fonds / Uitgeverij Boekschap