Boekschap
Boeken met een eigen stem en een eigen gezicht
Ben je geïnteresseerd in een van onze boeken? Stuur een mail naar m.hummelen@boekschap.nl

Portfolio

Apenheul 50 jaar

1971-2021

Een park met alleen maar apen, die vrij rondlopen tussen de bezoekers – dat kon niks worden, meenden velen eind jaren zestig. Apen die, volgestopt met snoep en patat, de bezoekers te lijf zouden gaan… Toch opende de eigenzinnige idealist Wim Mager in 1971 het ‘apensanctuarium’ Apenheul, om bedreigde apensoorten in stand te houden en de Nederlanders te doordringen van het belang van natuur- en soortbehoud.

Lees meer

Dichtbij

Gezondheidszorg in het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe 1904-2020

In 2020 werd in Hardenberg Saxenburgh Medisch Centrum geopend, het ziekenhuis van Saxenburg. Aanleiding voor deze regionale groep van zorginstellingen om terug te kijken op de rijke historie. Resultaat was een boek over de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de regio – verleden, heden en een glimp van de toekomst – waarin Saxenburgh en zijn voorgangers een grote rol spelen.

Lees meer

Hovers' Tractors (NL,EN)

Tractoren fascineren Floris Hovers al van jongs af aan. Hij groeide ermee op en ze spelen nog steeds een rol in zijn werk als ontwerper. In 2018 maakte hij elke dag een klein trekkertje met restanten uit zijn werkplaats. Een korte, speelse oefening in ontwerpen. En elke dag plaatse hij een foto ervan op Instagram, 365 dagen lang. Die foto’s zijn nu gebundeld in een mooi klein boekje. Net zo tastbaar, kleurig en speels als zijn trekkertjes.   Tractors have fascinated Floris Hovers from an early age. He grew up with them and they still feature in his work as a designer. In 2018 he made a small tractor every day with remnants from his workshop. A short, playful exercise in design. And every day he posted a picture of it on Instagram, for 365 days. Those photos are now bundled in a nice little book. Just as tactile, colorful and playful as his tractors. Just like with his earlier book Hovers' Manual of Things, Floris designed and printed the covers himself. All in a different color combination, making each booklet unique.  

Lees meer

NDSM

NDSM toen & nu, past & present

Bloeien, ten onder gaan en herrijzen uit je eigen as: de NDSM is de Phoenix van Amsterdam. Wie het terrein van de voormalige scheepswerf nu bezoekt (en dat zijn er tienduizenden!) belandt in een wervelende mix van kunst, bedrijven, festivals, markten en restaurants. Het decor: industriële loodsen, rauwe betonhellingen, dukdalven, kranen en katrollen. Hier bloeit iets moois tussen heden en verleden.   Blossoming, perishing and rising from its own ashes: the NDSM is the Phoenix of Amsterdam. Anyone who visits the site of the former shipyard (and tens of thousands do!) finds oneself in a dazzling mix of art, business, festivals, markets and restaurants. The decor: industrial hangars, raw concrete slipways, dolphins, cranes and pulleys. Something beautiful blossoms here between present and past.

Lees meer

Complex? Ja, leuk!

Samen op weg naar een bewegend doel

De verbouwing van het Centraal Station in Rotterdam, de Noord/Zuidlijn, een nieuw gemeentehuis van een grote stad… Complexe projecten hebben geen al te beste reputatie: ze staan vooral bekend om forse budgetoverschrijdingen en vertragingen. Gelukkig kan het ook anders. Dit boek legt uit wat nodig is om complexe vraagstukken binnen een goede samenwerking op te lossen.

Lees meer

Huis der Provincie

In het najaar van 2016 begonnen wij, in opdracht van de provincie, met het vastleggen van de restauratie en nieuwbouw van het Huis der Provincie. Een jaar, dertig-plus interviews en een veelvoud aan foto’s later ligt er een prachtig boek. Vol verhalen en beelden over slopen en bouwen, archeologische vondsten, minutieus restauratiewerk, over kunst, architectuur, stedenbouw en monumentenzorg. Inclusief de hoofdbrekens en hoera-momenten en verteld door de mensen die er persoonlijk bij betrokken waren.

Lees meer

Into the world (NL,EN)

Ervaringen en visies van artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde / Experiences and views of medical doctors Global Health and Tropical Medicine

Toenemende globalisering, grote aantallen migranten, zich snel verspreidende infectieziekten, falende gezondheidssystemen: ziekte en gezondheidszorg kennen geen grenzen. Internationale gezondheidszorg wordt steeds belangrijker voor de wereld van vandaag en morgen. Wie hebben de kennis en ervaring om hiermee om te gaan?   Increasing globalisation, large numbers of migrants, rapidly spreading infectious diseases, failing health systems: disease and health care have no boundaries. International health care is becoming increasingly important for today’s and tomorrow’s world. Who have the knowledge and experience to deal with this?

Lees meer

Arnhemse Harten

Klein maar krachtig: het boekje Arnhemse Harten, dat we gemaakt hebben in opdracht van – en in nauwe samenwerking met – Suzanne Valkenburg (fotograaf) en Jelle Leenes (tekstschrijver). Zij bepaalden met hulp van het Kadaster het exacte geografische middelpunt van elke Arnhemse wijk en zochten contact met de ‘bijbehorende’ wijkbewoners. Een jong gezin, een regiodirecteur van ProRail, een echtpaar met een modezaak, twee werknemers van AkzoNobel… Valkenburg maakte prachtige foto’s van de mensen en de locatie, Leenes schreef er interviews bij over hun ervaringen en hun mening over de wijk. En wij maakten er een mooi boekje van.

Lees meer

De weg van de wederopbouw

Van Rhenen tot Arnhem, het bouwen en de tijdgeest

Wederopbouw van Rhenen tot Arnhem: plannen, gebouwen en verhalen Wie van Rhenen via Wageningen en Renkum naar Arnhem gaat, reist door een architectonisch bijzondere regio. Zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog en vanaf 1940 in verschillende fasen wederopgebouwd. Langs deze ‘Weg van de Wederopbouw’ ontstond een staalkaart van de stedenbouw en architectuur uit die periode. Dit boek bundelt een brede selectie van deze bouwwerken en beschrijft de geschiedenis erachter.

Lees meer

Kinderen & grenzen stellen

Grenzen stellen aan je kinderen: menig ouder worstelt ermee. We vinden vrijheid en zelfontplooiing heel belangrijk in de opvoeding, en dan is het moeilijk om ‘ho’ te zeggen. Maar wat dan te doen als je kinderen druk en lastig zijn en niet meer luisteren? Redeneren, onderhandelen, boos worden, straf geven? En als dat allemaal niet helpt, wat dan?

Lees meer

Hovers' Manual of Things

Ontwerper Floris Hovers heeft in de afgelopen jaren een kleurrijk, speels en verrassend oeuvre opgebouwd met een volstrekt eigen signatuur. Samen met hem hebben wij een boek uitgebracht over zijn werk en zijn kijk op ontwerpen. Even kleurrijk, speels en verrassend als zijn producten. En met een bijzonderheid: elk boek heeft een uniek, met de hand gedrukt omslag

Lees meer

“Ik zie daar mogelijkheden”

Een kroniek van familie en bedrijf Brokking

Het familiebedrijf Brokking bestond in 2015 115 jaar. Begonnen als molenaars, lang een grote speler in de mengvoederindustrie en nu een bloeiende holding die zich bezighoudt met veredeling van grondstoffen en verwerking van reststromen ten behoeve van de veevoederindustrie. De vierde generatie Brokking staat inmiddels aan het hoofd, de vijfde generatie is sterk betrokken. Men vroeg ons de geschiedenis van familie en bedrijf uit te diepen en vast te leggen. Naast een beschrijving van 115 jaar historie bevat het boek interviews met de oudere generatie en met een aantal (oud-)werknemers.

Lees meer