Boekschap
Boeken met een eigen stem en een eigen gezicht
Ben je geïnteresseerd in een van onze boeken? Stuur een mail naar m.hummelen@boekschap.nl

Huis der Provincie

spread

spread

spread

spread

spread

spread

Huis der Provincie

In het najaar van 2016 begonnen wij, in opdracht van de provincie, met het vastleggen van de restauratie en nieuwbouw van het Huis der Provincie. Een jaar, dertig-plus interviews en een veelvoud aan foto’s later ligt er een prachtig boek. Vol verhalen en beelden over slopen en bouwen, archeologische vondsten, minutieus restauratiewerk, over kunst, architectuur, stedenbouw en monumentenzorg. Inclusief de hoofdbrekens en hoera-momenten en verteld door de mensen die er persoonlijk bij betrokken waren.

Additional details